Zasady noszenia odznaczeń

 


mundur.PNG

 

 

Rodzaje odznaczeń


 

 

Złoty Znak Związku OSP

zdjecie.jpg

 

 

"Złoty Znak Związku OSP RP" nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".


 

Zasady noszenia:

 

"Złoty Znak Związku OSP" zawiesza się na szyi, podkładając pod kołnierz koszuli, tak aby górne ramię krzyża sięgało węzła krawatu.

 

 

 

 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

medal_honorowy.jpg

 

 

"Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza" nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku. Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadać 75-letni staż swojej działalności. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza powinien być nadawany i wręczany głównie podczas obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

 

 

 

 

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": złoty, srebrny, brązowy.

03.jpg04.jpg05.jpg

 

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP). Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Klasa medalu odpowiada jubileuszowi: 25 lat - medal brązowy, 50 lat - medal srebrny, 75 lat - medal złoty.


 

 

Zasady noszenia:

 

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nosi się na lewej piersi, na wstążkach, 6,5 cm nad lewą górną kieszenią munduru

 


"Odznaka "Strażak Wzorowy"

strazak_wzorowy.jpg

 

 

Odznaka "Strażak Wzorowy" może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.


 

Zasady noszenia:

"Odznakę Strażaka Wzorowego" nosi się po środku lewej górnej kieszeni munduru.

 

 

 

 

Odznaki Młodzieżowej Drużyny OSP

mdp.jpgmdp1.jpgmdp2.jpg

 

Odznaka "Młodzieżowej Drużyna Osp" występuje w trzech stopniach: złota, srebrna i brązowa.

 


 

Odznaka "Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym"

wspolzawodnictwo.jpg

 

 

Zasady noszenia:


 

Odznakę "Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym" nosi się na prawej piersi, 4,5cm nad prawą górną kieszenią munduru.

 

 


 

Odznaczenie "GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO ZWIĄZKU OSP"

godnosc_czlonka.jpg

 

Zasady noszenia:

"Odznaczenie Godność Członka Honorowego" nosi się na prawej piersi, 6,5 cm nad prawą górną kieszenią munduru.

 

 

"Odznaka za wysługę lat"

zawysluge_lat.jpg

zawysluge_lat1.1.jpg


Zasady noszenia:

"Odznakę za wysługę lat" nosi się jedną aktualną, na prawej górnej klapie kieszeni munduru, w jej lewym rogu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ODWIEDZIŁO NAS : UŻYTKOWNIKÓW